ADMINISTRAZION KONTSEILUAK

Administrazio Kontseiluak – D&O

Indarrean dagoen Sozietate Anonimoen legea promulgatu arte, merkataritza-erakundeen kontseilariak eta goi-karguak, delitu-ekintzetan izan ezik, babestuta zeuden erantzukizun-ekintzen aurrean, sozietatearen forma edozein zela ere; hau da, Anonimoa, Mugatua, Kooperatiba, Fundazioa, GKE, etab.

Kontua da, indarrean dagoen Legearekin, Enpresaren Administrari guztiek, “eskubidekoak” (kontseilariak) edo “egitatezkoak” (kontseilari ez diren zuzendariak) izan, beren jarduera arrunten ondoriozko erreklamazioak jaso ditzaketela, baita zabarkeria soilenengatik ere; batez ere, hirugarrenak langileak, hornitzaileak, bezeroak eta sozietatea bera baldin badira. Administrariek beren ondasunekin erantzun beharko dute, eta elkarrekiko irabazien erregimenean ezkonduta egonez gero, baita beren ezkontideek ere. Horregatik, hain zuzen, ondasun horiek babesteko estaldura egokia izatea guztiz beharrezkoa da.

img-pidepresupuesto


FAQ | GURE BOLETIN-ERA HARPIDE ZAITEZ. | AURKI ITZAZU GURE BULEGOAK. | LEGEZKO INFORMAZIOA. | HARREMANETARAKO.
Zihurko Aseguru Artekaritza Elkartea, Biharko, Vida y Pensiones, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA eta Biharko Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAUrekin loturikoa, aseguru-artekaritzako elkarte bat da, KUTXABANK, S.A. partaidetza duena.© Eskubide guztiak bere esku.