Legegintza

Hainbat legek, dekretuk eta araudik erregulatzen dute aseguruen jarduera, eta araudi horiek aseguru-erakundeei, aseguru-bitartekariei eta aseguratuei eragiten diete.

Batez ere, jarraian aipatutako legeak eta arauak dira kontuan hartu beharrekoak.

Bakoitzaren izenburuan sakatuz gero, lege-testuak eskura daitezke.

Aseguru Zuzenbidea

 • Ley 50/1980, de Contrato de Seguros
 • Ley 26/2006, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados
 • R.D. Legislativo 6/2004 – Texto refundido Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados
 • Ley 20/2005 de Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento
 • R.D. Legislativo 7/2004 – Texto refundido del Estuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros
 • R.D. 300/2004 – Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios

Araudia eta interes orokorreko araudia

 • Orden ECO 734/2004 sobre Departamentos y SAC y el Defensor del Cliente de entidades financieras
 • R.D. 303/2004 – Reglamento de los Comisionados para Defensa del Cliente de servicios financieros
 • R.D. Legislativo – Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y otras leyes complementarias
 • Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
 • Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y Creación de Agencia Vasca de Protección Datos
 • Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo
 • Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
 • Hoja de Comunicación de Daños al C.C.S
 • Recomendacion para Siniestros del Consorcio de Compensación de Seguros


FAQ | GURE BOLETIN-ERA HARPIDE ZAITEZ. | AURKI ITZAZU GURE BULEGOAK. | LEGEZKO INFORMAZIOA. | HARREMANETARAKO.
Zihurko Aseguru Artekaritza Elkartea, Biharko, Vida y Pensiones, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA eta Biharko Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAUrekin loturikoa, aseguru-artekaritzako elkarte bat da, KUTXABANK, S.A. partaidetza duena.© Eskubide guztiak bere esku.